Skip to content
     
Limit search to available items

Book Cover
Author Lê, Thị Hiếu Hạnh

Title Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực - bằng chứng thực nhgiệm tại Việt Nam và một số nước Châu Á / Lê Thị Hiếu Hạnh; người hướng dẫn: Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Imprint TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2014

Description 62 tr. ; 29 cm
Note Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
Finance - Banking
Thesis Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2014
Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014
Bibliography Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục
Includes bibliographical references and appendixeses
Summary Giới thiệu. Khung lý thuyết. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm.
Subject Real exchange rate
Tỷ giá hối đoái thực
Added Author Nguyễn, Khắc Quốc Bảo, Dr., người hướng dẫn
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
UEH No. RG_2 #2 eb2 i5